• footer_bg-(8)

Elektrická horčíková pec série H

  • Electrical Magnesium Furnace H Series

    Elektrická horčíková pec série H

    Regulácia teploty statická ± 1 °C, dynamická ± 3 °C.

    Predhrievač využíva upínací mechanizmus, aby bolo riadenie hladiny kvapaliny stabilné a presné podávanie (patent: ZL201420137471.2).

    Predhrievací stroj má nízku spotrebu energie a dobrý predhrievací účinok.